Zapisy na judo na nowy rok szkolny 2010/11

Zapisy na judo na nowy rok szkolny 2010/11
Szczegóły na stronie: www.dzjudo.org/sobotka